Bijdragen

Living Library NL in Nijmegen

Bij Living Library NL ben ik een levend boek dat de titel draagt: Ex- laaggeletterde.

Bij Living Library leen je geen boeken maar mensen.

Uitgeverij Genoeg

Op de website van Uitgeverij Genoeg heb ik een jaar lang wekelijks bezuinigingstips aangedragen aan de hand van een deugd.

Dichterbij Oost

Voor Dichterbij Oost lever ik zo nu en dan een gedicht aan. Tevens droeg ik voor op  het buurtfeest  in de Componistenbuurt en verbond in 2022 Dichterbij Oost met de Nacht van de ommetjes.

Manuscript advies

Een gedeelte van het kinderverhaal van Yvette de Bruin heb ik voorzien van feedback en tips. Hierdoor wist Yvette haar verhaal weer op te pakken en is haar eerste kinderboek in november 2021 in boekvorm (POD) uitgebracht.

Manuscript ondersteuning

Op aanvraag van een wijkbewoonster heb ik door middel van reflectievragen, advies en ondersteuning geboden zodat ze een start kon maken bij het structureren van: op papier gezette ervaringen.

Stichting Stop Straatintimidatie

Om met elkaar aandacht te vragen om straatintimidatie te stoppen, heb ik een ervaringsgericht verhaal aangedragen die de Stichting Stop Straatintimidatie start bewegingsvrijheid op de Facebooksite heeft geplaatst.

https://www.facebook.com/straatintimidatie/

Nationale Zwerfboekdag

In samenwerking met Stip Dukenburg en de redactie van Wijkkrant De Dukenburger  heb ik aandacht besteed aan de Nationale Zwerfboekdag 2020

Rianne van der Waals

Voor  het initiatief ''Troostkei''  van Rianne van der Waals, heb ik een gedicht aangedragen. Deze is op een kaart geprint, die tezamen met een troostkei/knuffelsteen naar  eenzame ouderen werd gebracht in de Coronaperiode 2020.  

Manuscript advies

Op aanvraag heb ik scriptadvies gegeven op het manuscript van Dave Lennards.

School project

Door een scholiere werd ik geïnterviewd in het kader van een Media project voor het vak Nederlands.

Website ondersteuning

Voor Kindercoachpraktijk '' De Kleine Zelfstandigen'' heb ik op aanvraag advies en tips gegeven over de inhoud van de website en enige verbeteringen aangebracht.

Stichting Poesia

Zo nu en dan draag ik een kort verhaal of gedicht aan, aan Stichting Poesia in Amsterdam. Enkele zijn in de Literaire tijdschrift geplaatst.

Wij'de wereld

Eens per jaar verzorg ik op aanvraag een amuse tijdens buurt aan tafel van Wij'dewereld.

Een amuse is een pauzemoment tussen het voor- en het hoofdgerecht, waarbij ik dan voordraag uit eigen werk of mijn verhaal vertel: Nooit gedacht dat ik schrijver kon worden.