Zweef jij door het leven?

Gepubliceerd op 13 februari 2023 om 10:39

Ik zweef door het leven (10 geheimen voor kampioenen)

Auteurs: Dr. Wayne W. Dyer met Kristina Tracy

Ilustraties: Stacy Héller Budnick

Nederlandse editie 2007: Palaysia productions

Ontwerp: Jenny Richards

Vertaling: Edith Hagenaar

Oorspronkelijke titel: Unstoppable me.

 

Een nieuwentijd kinderboek

Hoort een nieuwentijd kinderboek binnen het thema: Diversiteit in kinderboeken?

Wat mij betreft wel. 

Juist in deze tijd, in een multiculturele samenleving kunnen deze boeken waardevol zijn. Dit omdat je met elkaar over eigen- en maatschappelijke waarden kunt praten, zonder daar een geloof, een God, -Jezus, -Allah of wie dan ook aan op te hangen.

Zeker in een tijd waarin dualiteit en polarisatie heerst, lijkt mij een boek als dit passend.

In het boek worden eigenschappen aangestipt die ieder kind, iedere volwassene in zich heeft en wat ons verbind met onszelf en met elkaar.

 

10 lessen voor kampioenen

Het woord 'Kampioenen' wrikte bij mij. Bij dit woord denk ik meteen aan: "moeten presteren, je best moeten doen, kunnen falen…"

Ook vroeg ik mij af, waarom iemand een boek met levenslessen schrijft voor kampioenen, terwijl die lessen de eigenheid van ieder kind versterken?

Het zijn lessen waar je als gezin waarde aan kunt hechten en waar je met het gezin op kunt focussen, mee kunt werken. Je kunt elkaar daarin ondersteunen, spiegelen en op attenderen.

Denk bijvoorbeeld aan het genieten in het hier en nu; zonder scherm, van elkaar, van de natuur en/of van het voedsel dat we tot ons nemen. (In hoeverre zijn wij volwassenen daarin een voorbeeld voor een kind?)

Ieder gezinslid kan een belangrijke rol vervullen in één van deze lessen en binnen de 10 lessen kan de ene les aanvullend zijn op de andere les(sen). Zo blijft het waardevol en in beweging.

Daar hoef je, mijns inziens, geen kampioen voor te zijn.

 

Wat bedoelt de schrijver met kampioenen?

Een ware kampioen is volgens de schrijver, iemand die positieve krachten gebruikt bij dat wat diegene als spannend of negatief ervaart. (Deze positieve krachten vindt je terug in de 10 lessen).

Een echte kampioen is iemand die onvoorwaardelijk van zichzelf houdt. Iemand die beseft dat het doel om een kampioen te zijn niet het doel op zich is, maar dat de weg er naar toe belangrijker is. Dus dat wat de lessen je meegeven, je leren en brengen.

Te zweven door het leven.

Je eigenheid durven laten zien, je niet omver laten blazen door wat anderen van je vinden en zeggen, naar je eigen gedachten, patronen durven kijken en daarbij mild zijn voor jezelf. Veranderingen durven aangaan, je misstappen durven erkennen en er lering uit trekken…

Vasthouden aan het grenzeloos denken, dat wat kinderen van nature in zich hebben volgens Dr. Wayne.

 

Kortom een boek voor ieder kind en diens ouders/verzorgers/opvoeders.

 

© Shelly Roso

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.